Den gudomliga könsstympningen

Den dyker upp några gånger per år. Diskussionen om manlig omskärelse, eller snarare; pojkomskärelse – då hela kruxet är att ingreppet sker mot barn och minderåriga. Mer kliniskt presenterat som lagom o-schvungiga icke-medicinsk/t [motiverad] omskärelse av minderåriga pojkar. I stor språklig kontrast till kvinnlig könsstympning, som kort och koncist både sammanfattar sakens natur och ett antipatisk ställningstagande, finns det något abstrakt och neutralt i beskrivningen av könsstympningen av omyndiga pojkar.

För att inte fortsätta i denna retoriska fälla så kommer jag kalla fenomenet, övergreppet, för vad det är: manlig könsstympning. Vars återkommande diskussion i Sverige landar huvudsakligen i den religiösa sensitivitetens planhalva för att skyndsamt göras orörlig. Där glada idioter och andra personer med religiösa titlar hävdar förslag om lagligt skydd för minderårigas könsautonomi är närmast blasfemi, både rent religiöst med också genom antydan att religionsfriheten inte vore total.

Att plocka fram lagboken och lusläsa religionsfrihetens pränt vore att ge dessa argument mer än vad de förtjänar. Det är ovärdigt att betrakta huruvida vi ska tillåta att barns könsorgan skärs i, utan sitt medgivande, med nedsatt känslighet, funktion och helt onödig komplikationsrisk som följd som en fråga berörande friheten för religiösa människors rätt att utöva sin makt mot sina eller andras barn.

Återkommande i den offentliga diskussionen om manlig könsstympning hävdar väl selekterade rabbiner att ett förbud, en reglering, vore ödesdigert – rent av apokalyptiskt – för judarna i Sverige som blir snuvade på ett viktigt kultur- och identitetsuttryck. Ibland tar de i från tårna i sådan utsträckning att det ger sken av att den judiska kulturen vore till intet om inte för omskärelseriten. Skulle somaliska klaner i Sverige som förespråkade den kvinnliga könsstympningens kulturella dygd och kohesionskraft ses som annat än ett uttryck för den religiösa retardation och barbari som en laglig reglering är ämnad att bekämpa?

Utfrågade imamer brukar i tidningarna mest synas genom att hävda att ett förbud vore en inskränkning av deras religionsfrihet. Men det är ju också de tillräckligt medievänliga imamernas standardrespons på alla motsättningar från samhället runtomkring dom.

Sällan kommer diskussionen offentligt så mycket längre än så. Den tar slut när de religiösa plockar fram sina bildliga veto. Givetvis är det få som tror på att det råder några lagliga hinder för att förbjuda könsstympning av pojkar. Men politiskt är det svårnavigerad terräng även om konflikten torde vara solklar och målet synnerligen lättåtkomligt och lättförsvarat. I Sverige har vi på ett sätt inte ens ett språk för att hantera religiösa frågor efter att de gamla striderna med statskyrkan ebbat ut och nu närmast självdött. Att ta upp en lagstiftningsstrid med två minoritetsgrupper som de enda drabbade, med stora sociala och politiska tentakler i och utanför landet kan det vara svårt att förutse och göra en sund riskanalys kring, trots att allmänna opinionen kring sakfrågan torde vara en baggis.

Med tur når Island och Danmark snabbare politiska landvinningar i området, med vilka vi kan få en aning hur landskapet ser ut. Men passiviteten är olycklig. För den signalerar ett mönster i svensk politik, där mänskliga rättigheter är något som försvaras bara då kostnaden är låg, helst obefintlig – och inte på vår egen gård. Vår självbild som den radikale rättviseinnovatören bland nationer är en förlegad fantombild så länge som vi inte möter dess höga krav, utan fortsätter att gratulera oss för landvinningarna för femtio år sedan.

Det enda riktiga vore att införa ett förbud mot könsstympning, punkt. En könsneutral lagstiftning som inte gör skillnad på pojkar och flickors rätt till kroppslig autonomi. Där de religiösa som önskar se sin flock könsligt beskuren får vänta tills berörda personer kan fatta egna beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s